Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


© Antero Perttula 2021
Vihteljärven Sikalan hallinta 1698

Johan Johanβon i Pydöniemi, opwijste Cronones Befallnigzman Wälbde Jacob Callias inrymmelses skrifft af dn 29. Jan: 1698:, uthj Wichteljerfwi hemn i Sikurla, beswärandes sigh nu öfr Olof Mårthenβon som det nu skall innehafwa, medh anhållan, att han det affträda måtte. Olof sade sigh hafwa Högwälborne Hlr Landzhöfdingens tillstånd der oppå, det Johan och tillstod, och sade Johan Johanβon wäll willia öfwergifwa som allenast han blifr för sitt anwände beswär där wid förnögd, hwarföre och Olof Mårhenβon honom lofde 2 Tr korn för uthsädet der med och Johan war tillfridz, begärandes att denne dheras förening Confirmeras kunde, dy i förmågo af Kongl. Maijtz Allernådigste förordning af dn 4 Julii 1695, om widhlyfftigheeters afkort- och lindring i Rättegånger 23 punct dömbdes denne förlijkning förstadigt och fast.

"Juho Juhonpoika Pyydönniemestä esitti kruununvoudin hyvinluotetun Jacob Callian 29. tammikuuta vuonna 1698 hänelle antaman immissio- eli hallintaoikeuskirjeen Vihteljärven Sikalan taloon. Juho valitti Olavi Martinpojasta, joka taloa nyt hallinnoi, pyynnöllä, että tämän pitää luovuttaa tila hänelle. Olavi sanoi, että hänellä on kylläkin taloon suostunta korkeanjalosukuiselta herra maaherralta. Sen Juho myös myönsi. Juho Juhonpoika sanoi haluavansa luopua vaateestaan, jos hän saa sen edestä hyvitystä. Sen vuoksi Olavi Martinpoika lupasi hänelle kylvöjä varten kaksi tynnyriä ohria. Siihen Juho oli tyytyväinen. He pyysivät, että tämä heidän sopimuksensa vahvistettaisiin. Siksi, noudattaen Kuninkaallisen Majesteetin Armollisinta asetusta 4. heinäkuuta vuonna 1695, oikeudenkäyntijärjestyksen 23. kohtaa hankaluuksien vähentämisissä ja lieventämisissä, tuomitaan tämä sopimus vahvistetuksi.”

 

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1699–1700 (KO a:19), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 16., 17. ja 18.10.1699 sivu 267, jakso 292 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3739768