Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


© Antero Perttula 2019
Jaakko Sipinpojan Kauhakosken saanto 1683

Jacob Sigfridzson i Watziais kom för Rätta gijfwandes tillkänna huru såsom han wore sinnadt uptaga i booställe på Wattziais, Kurkela, Kolko och Karru ägor utj wilda marken på ehn ort som heeter Kaufwakoskj säijandes ingen af deβe byars åbooar wara der emoot nu war ingen mer tillstädes än Thure Johanβon i Kurkela, hwilken war med denne hans begäran wäl tillfridz och uplåter honom det gärna byggia som det och i synnerheet är högst nöödvändigdt emädan elliest kan der i wildemarken som ifrån byarne är wijdt aflägen moog åwerkan dhe Torpare som på Österbotniske sidan most åhrligen till sättias på bemte byars ägor å denne ort som gräntzar in till Kyro skoog tillfogas, det och finnes att de Österbotniske hafwa trängdt sigh med sine optagne booställen när in opå deβe ägor och torde med tijden dem sig tillägna dy seer han helst att denne Jacob som elliest är bördig i Wattziais fingo sigh der boostelle optaga och sålunda som egen landet häfda och för andras intrång förswara, det till sade Thure ingen aff Interessenterna i samma uthmark wara emoot denne Jacobz begäran, dy afsades aff Rätten att denne Jacob skall fram för någon annan samma Kauhwakoski ärärum beboo, och effter lag möijeligheeten Jordägandernes nytta befrämia.

”Jaakko Siponpoika Vatsiaisista tuli oikeuden eteen. Hän kertoi olevansa kiinnostunut ottamaan viljelyyn uudistilan. Se sijaitsee Vatsiaisten, Kurkelan, Kolkon ja Kartun kylien omistuksilla maasopukassa seudulla, jota kutsutaan Kauhakoskeksi. Hän sanoi, ettei kukaan kylien asukkaista ole sitä vastaan, mutta ketään muuta näiden kylien asukkaista ei nyt ole paikalla kuin Tuure Juhonpoika Kurkelasta. Tuure oli tähän hänen pyyntöönsä tyytyväinen. Hän lupasi, että Jaakko jos joku saa sinne mieluusti rakentaa. Jaakon aie on erittäin välttämätön erityisesti siksi, kun jotkut torpparit aiheuttavat siellä vahinkoa. He tulevat vuosittain Pohjanmaan puolelta ja haluavat asettua mainittujen kylien tiluksille. Se alue rajoittuu Kyrön metsään. Pohjanmaalaiset haluavat laajentaa viljelyyn ottamiaan uudisasutuksia näiden kylien tiluksille, vaikka he omistavat sen. Siksi hän näkee mieluiten, että tämä Jaakko, joka on Vatsiasten sukua, perustaa sinne uudisasutuksen. Siten he saavat nauttia omia maitaan toisten tunkeilijoiden sijaan. Tuure vakuutti, ettei kukaan ulkoalueen osakkaista ole tämän Jaakon pyyntöä vastaan. Siksi oikeus julisti, että tämä Jaakko saa ennen ketään muuta asuttaa mainitun Kauhakosken eräalueenz) ja edistää lain suomin mahdollisuuksin maanomistajien etua.”

 z) Juho Matinpoika sai 24. tammikuuta vuonna 1686 maaherralta immission Kauhakoskelle = ilmeisesti Pansar; Lähteet: Hämeenkyrön ja Ikaalisten kesäkäräjät 26., 27. ja 28.9.1687 sivut 405–420 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738478 ja syyskäräjät 11., 12. ja 13.9.1689 sivu 1217 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26994644

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1681–1685 (KO a:8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 26., 27., 29., 30. ja 31.1.1683 sivu 925, jakso 481 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3737748