Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2021
Koivukosken eli Koukun haltijakiinnejuttu 1747

Jemte thet Krono Befallningzman Wälbetrodde Anders Berndt Gadd, under dn 20. Decembr förledit åhr, inrymt Bondesonen Mickel Matßon uti halfwa Koifwukoski krono indelte hemman i Ikalis Sokn belägit, så har Befallningsman äfln pålagt Mickel: at innan han stadfästelse, hos Högwälborne Herr Landshöfdingen i orten härå söka skulle, at wid thenne Rätt låta lagln undersöka om theß skickelighet til hemmans brukare, i anledning hwaraf, Krono Länsman wälachtad Nils Faworins anmodan, å Mickel Matssons wägnar war, at thensamma nu kunde företagen blifwa; som skedde, hwarpå Nämnden, med närwarande Tings allmoge härom tilfrågades? som enhälligt lemnade til swar: at thenne Mickel Matsson, skal wara en flitig arbetare och försedd med tilräckele arbets folck, theß utan af god förmögenhet, så at honom thetta halfwa Koifwukoski hemmans besitning, med säkerhet kan anförtros, i synnerhet, som ock Mickel stält för sig förmögne löfftesmän, nemln Nämdemannen Mats Matßon ifln Kynärjerfwi och bofaste bonden Jöran Thomasson Hongo i Kanganpä, af hwilcka then förra närwarande tilstod: at han, jemte Jöran Hongo gådt i borgen, för Mickel Matßon och therutinnan än ständige äro; Hwaröfwer, med hwad mera här ofwanföre intygat är, thetta til Laga bewis efter anmodan, ur domboken meddelas.

"Otettiin käsittelyyn 20. joulukuuta vuonna 1746 talonpojanpoika Mikko Matinpojalle annettu väliaikainen immissio eli haltijakiinne. Se koski Ikaalisten pitäjässä olevaa puolta Koivukosken (eli Koukun) maanmittarin palkkatilaksi jaettua kruununtilaa*). Väliaikaisen haltijakiinteen oli myöntänyt kruununvouti hyvinluotettu Anders Berndt Gadd. Hän oli esittänyt Mikolle: että ennen, kuin hän hakee väliaikaiseen haltijakiinteeseensä vahvistusta seudun korkeanjalosukuiselta herra maaherralta, pitää hänen hakea tästä oikeudesta vahvistusta siihen, että hän on kykenevä talon viljelyyn. Tämä huomioiden, on kruununnimismies hyvinkunnioitettu Nils Favorinin pyytänyt Mikko Matinpojan puolesta, että tämä pitäisi hyväksyä siihen. Käräjäpaikalla olleen rahvaan asiasta tekemään kysymykseen lautakunta vastasi yksimielisesti: että tämä Mikko Matinpoika on ahkera työntekijä ja hänellä on riittävä työväki. Sitä paitsi hän on hyvissä varoissa. Niinpä tämä puolikas Koivukoskea voidaan varmuudella uskoa hänen hallintaansa. Sen varmistamiseksi Mikko on asettanut takuumiehikseen vakaavaraiset: lautamies Matti Matinpojan Kyynärjärveltä ja vakinaisesti asuvan talonpojan Yrjö Tuomonpoika Hongon Kankaanpäästä. Näistä edellinen oli paikalla ja hän vahvisti, että hän on yhdessä Yrjö Hongon kanssa mennyt takuuseen Mikko Matinpojasta ja siinä pysyvät. Edellisen perusteella ja mitä muuta asiasta on todistettu, on pyynnöstä siitä annettu laillinen todistus tuomiokirjasta."

 

Lähde: Kansallisarkisto: Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1747–1747 (KO a:65), Kyrön ja Ikaalisten pitäjien syyskäräjät päiväyksellä 5. lokakuuta vuonna 1747, sivut 530–531, jaksot 550–551, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195090

 

*) Kansallisarkisto:

Maakirja vuodelta 1750 (7562), sivu 505, jakso 510, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23808096 : Koivukoski, Yrjö: maanmittarin palkkatila;

Maakirja vuodelta 1751 (7566) sivu 504, jakso 509 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23879412 : Koivukoski Mikko: maanmittarin palkkatila.

Maakirjojen mukaan taloa ei fyysisesti jaettu, vaan sitä alkoi viljellä kaksi talonpoikaa.

SSHY: Ikaalinen vihityt 1738–1814 (AP I Eb:2), sp, kuva 6, http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=25725&pnum=6

Avioliittoon on vihitty 27. joulukuuta vuonna 1746 Mikko Matinpoika Oukari ja Maria Juhontytär Koukku, vihkimisen suoritti Ikaalisten kappalainen Henrik Rajalin.