Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


© Antero Perttula 2020
Matti Iivarinpoika Marjaniemen asujana 1702

Emedan Henrich Claesson i Sarkila, Thomas Matzson i Kilfwakala, Johan Johanβon i Pydöniemi, Johan Matzson i Watziais och Lars Matzson i Stoor Röyhö nu förekommo, och uthfäste sig gå i Borgen för Matz Ifwarβon, som för några åhr sedan kommit på ett Nybygge, Marianiemi widh nampn, förplichttandes dhe sig wilia hålla Kongl: Maijtt och Cronan Responsable, så frampt bemte Matz Jfwarβon icke sielf skulle kunna sådant åstadkomma, doch så, att honom nödige frijheetz Åhr der på kunde förunnas, hwar wedh Nembden, i synnerheet Henrich Jöranβon i Wattula, Johan Johanβon i Pydöniemi och Matz Matzson i Jämmijärfwi, såβom närmast boende, berättade, att sedan denne Matz Ifwarβon uppå detta Nybygge kommit, som widh deβ tillträde öfweralt warit afhyst, haar han sin största flijt derwedh anwändt, hafwandes han i nyo Bygdt, 2ne Pörtten, Een Boda Ett Köök, Ett Wisthuus, Een Rija, Ett Stall medh en lada bredwidh, Noch Een annan Lada och 2: st Fäähuus, Så hafr han jämbwähl af platt linda upbrutit till Åker Een tunnas Landh, och bragt i godt Bruuk, sampt den Upbrukade dehlen medh Swars goda gerdzlegårdar och dijken föresedt; Altså och emedan detta Nybygge ännu är oskattlagdt, dy kunde Rätten icke för denne gången derpå om någon frijheet pröfwa, Vthan togz detta alt effter begiäran ad notam, och Matz Ifwarβon till laga bewijs meddelt, hwar medh han sig hoos Höga öfwerheten kan angifwa, och om handräckning och wijdare ordres i ödmjukheet anhålla.

Heikki Klaunpoika Sarkkilasta, Tuomo Matinpoika Kilvakkalasta, Juho Juhonpoika Pyydönniemestä, Juho Matinpoika Vatsaisista sekä Lauri Matinpoika Iso-Röyhiöltä tulivat nyt esiin ja lupautuivat menemään Takuuseen Matti Iivarinpojasta. Hän on muutamia vuosia sitten tullut erääseen Uudisasutukseen, nimeltään Marjaniemi. Hän on sitoutunut sieltä täyttämään Kuninkaallisen Majesteetin ja Kruunun Vastuut. Mainittu Matti Iivarinpoika ei voi itse vielä niitä toteuttaa muuten, kuin että hänelle pitää suoda tarpeelliset verovapaat vuodet.

Lautakunnasta, erityisesti lähinnä asuvat, Heikki Yrjönpoika Vattulasta, Juho Juhonpoika Pyydönniemestä ja Matti Matinpoika Jämijärveltä kertoivat, että kun tämä Matti Iivarinpoika oli tullut tähän uudisasutukseen, hänen vastaanottaessa sen, se oli kauttaaltaan jätetty hylkiöksi, mutta hän on pannut parastaan sen eteen. Hän on uudelleenrakentanut 2 Pirttiä, Aitan, Keittiön, Ruoka-aitan, Riihen, Tallin ja ladon sen viereen, vielä toisen Ladon ja 2 kappaletta Navettoja. Hän on myös kääntänyt auki leväperäisyydestä nurmettunutta Peltoa yhden tynnyrinalan ja saattanut sen hyvään Viljelyyn. Vielä hän on jo ennalta kunnostanut osaltaan aidat ja ojat kelvollisiksi.

Koska ja kun tätä Uudisasutusta ei vielä ole pantu verolle, ei Oikeus voi tällä kertaa harkita mitään vapaavuosia, vaan pyynnöstä tämä ainoastaan otetaan kirjoihin. Matti Iivarinpoika saa tästä laillisen todistuksen. Sillä hän voi tuoda asiansa esiin Korkealle esivallalle ja nöyrimmin anoa virka-apua määräyksen saamiseksi.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1702–1702 (KO a:22), Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 12. ja 13.2.1702 sivut 59–59v., jaksot 102–103 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26995283