Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Ruojärven immissio 1685

Johan Erichzson ifrån Ikalis Sochn, och Mietis by, kom nu för Rätta och upwijste Landzfiscalens Wälbetde Johan Eenholms sampt landtmätarens Wälltt Olof Mörtz inrymmelses Skrifft af dn 28 Martij sidstleden, at få tillträda och uptaga sig itt boostelle opå Cronones Allmänning Ruojerfwj Erämaa, in wijd Ruovesj Råå, dy at honom skälig frijheet till deβ upkomst måtte förunnas, och Kongl: Maijtt och Chronan effter frijheetz Åhren, sedan honom af bemte fiscal och landtmätars wist land blijfwer tilldeelt och Skattlagdt, effter ofwan bemte Skrifft, om räntans richtige ehrläggiande, må wara försäkrat, fördenskull stälte sig för honom i borgen, fölliande Ehrlige och boofaste Män, nembl: Hindrich Erichzson i Röyhieniemj, Hindrich Hindrichzson i Niemis, Hindrich Mårtenson i Luolax, Mattz Philipzson i Warrisalmj, Lukas Markuβon i Callion kieli, och Hindrich Erichzson i Mietis, hwilket till deres begäran, fördes ad acta, och Ofwanbemte Johan för ehn laga attest meddeeltes.

”Juho Erkinpoika Ikaalisten pitäjän Miettisen kylästä astui oikeuden eteen. Hän esitti maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin sekä maanmittarin hyvinluotetun Olof Mörtin hänelle 28. maaliskuuta vuonna 1685 antaman kirjallisen immission eli haltijakiinteen. Sen mukaan hän saa luvan perustaa kruunun yhteismaalle uudisasutuksen Ruoveden rajan vieressä olevaan Ruojärven erämaahan. Hänelle suotaisiin asutuksen pystyttämiseen kohtuulliset verovapaat vuodet. Niiden jälkeen Juho olisi valmis maksamaan Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle vaadittavat verot ja maksut, kunhan mainitut viskaali ja maanmittari ovat erottaneet maan ja sinne on määritetty verot. Vakuudekseen Juho asetti takuumiehikseen seuraavat kunnialliset talonpojat, nimittäin:

 

• Heikki Erkinpoika Vähäröyhiöstä

• Heikki Heikinpoika Niemestä

• Heikki Martinpoika Luhalahdesta

• Matti Vilpunpoika Varessalmesta

• Lukas Markunpoika Kallionkielestä ja

• Heikki Erkinpojan Miettisistä.

 

Tämä vietiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan ja siitä annettiin yllä mainitulle Juholle laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1686–1688 (KO a:9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 22., 23., 26. ja 21.1.1686 sivu 28, jakso 21 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738279