Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Samminmajan Jönkkärin immissio 1685

Lars Jörenson ifrån Ikalis Sochn och Sammis by, upwijste nu i Rätten landzficalens Wälbet. Johan Eeneholms och Landtmätarens Wälltt Olof Mörtz inrymmelses Skrijfft af dn 19 Martij 1685. at få tillträda och uptaga Sammimaija bostelle på Cronones Allmänning wijd Sammi by, dy att honom skälig frijheet, till deβ upkomst måtte förunnas, och Kongl. Maijtt och Chronan effter frijheetz Åhren sedan honom af bemte fiscal och landtmätare wist land blijfwer tilldeelt och skattlagt effter ofwanbemte Skrifft, om räntans richtige ehrläggiande må wara försäkrat, fördenskull instälte sig för honom i borgen, fölliande Ehrlige och boofaste män, nembl: Sigfred Anderson i Kanganpää, Thomas Erichzson ibidem, Erich Sigfridzson i Sipsiö, Matz Abrahamsson i Mahnala, Jacob Jörenson i Wattziais, Elias Thureson i kurkela, och Bertill Sigfridzson i Parila, hwilket till deras begiäran fördes ad acta och denne Lars för ehn laga attest meddeltes.

”Lauri Yrjönpoika Ikaalisten pitäjän Sammin kylästä näytti nyt oikeudelle maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin ja maanmittarin hyvinluotetun Olof Mörtin hänelle 19. maaliskuuta vuonna 1685 antaman kirjallisen immission eli haltijakiinteen. Sillä hän sai luvan perustaa ja ottaa viljelyyn uudisasutuksen kruunun yhteismaalle Sammin kylän viereen Samminmajalle. Hänelle suotaisiin asutuksen pystyttämiseen kohtuulliset verovapaat vuodet. Niiden jälkeen Lauri olisi valmis maksamaan Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle vaadittavat verot ja maksut, kunhan mainitut viskaali ja maanmittari ovat erottaneet maan ja sinne on määritetty verot. Vakuudekseen Lauri asetti takuumiehikseen seuraavat kunnialliset talonpojat, nimittäin:

• Sippo Antinpoika ja

• Tuomo Erkinpoika Kankaanpäästä

• Erkki Siponpoika Sipsiöstä

• Matti Aaponpoika Mahnalasta

• Jaakko Yrjönpoika Vatsiaisista

• Elias Tuurenpoika Kurkelasta sekä

• Perttu Siponpoika Parilasta.

Tämä vietiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan ja siitä annettiin yllä mainitulle Laurille laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1686–1688 (KO a:9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 22., 23., 26. ja 21.1.1686 sivu 28, jakso 21 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738279