Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Timi myy Harhalan eli Hietikon Mongan Matti Niilonpojalle 1624

Kom för rätta åsatte tingh Michell Mattson i Timi och giorde witterligit för the 12 i Nämden Sampt Gemene man, det han wtaff sin frij wilis och wällberådt medh lagligen vntte och efter lath sin köpe iord belägen i Harhala vnder 2 ½ Skatt, der opå är heredz dom Breff, Hindrich Andersons at gifuit anno 1614: den 21. Novembris. Förmälandes eget han haffua förne hemman, aff Wintzentius Hinderβon lagligen köpt, Såsom Heredz dom förmeler, Och derföre vthgiffuit i pennr och deβ wärde – 100 mkr, och eliest och så, af öde optagit Effter breff lydelβe, Som förne är, Och nu har för rätta för såldt till Matz Nilsson, Och det för bekände sigh haffua opbtt vdj pennr och deβ wärde – 100 mkr. Och för förne pennr afhände Skötte och skolade Michell Matzson förne – 2 ½ Skatt iordh wndan sig och sine arfue ewärdeligen Och till egnade wnder förne Matz Nilβon, och hans arfwedh och efter kommande arffuingar, till Ewärdeligh ägå, och egendom i wåttå och tårra Närby och fiärran: Alz intet wndantagandes, Huadh det wnter aff ålder tillydh och legat haffr. Och framdelels medh retta opspöria kan. Och skall förne Mats Nilson wara för tenchta, at giör H: Kon: Mth och Cronan sin åhrligh rättighet ther aff, är lägna som sigh bör, och aff H: K: M: på lacht warder, och wpbyggia hus på tåmpden.

”Istuville käräjille astui esiin Mikko Matinpoika Timi. Hän teki tiettäväksi 12 hengen lautakunnalle sekä tavalliselle käräjäväelle, että hän oli laillisesti ostanut Vinsentius Heikinpoika Mångalta talon. Se sijaitsi Hämeenkyrön Viljakkalan neljänneksen Harhalassa ja se oli 2 ½ äyrin verolla. Siitä hän esitti kihlakunnanoikeuden tuomiokirjeen. Sen oli antanut 21. marraskuuta vuonna 1614 Ylä-Satakunnan kihlakunnan lainlukija Heikki Antinpoika. Kihlakunnanoikeuden tuomio osoitti, että Timi oli maksanut rahana sen arvon 100 markkaa. Ja kuten kirjeessä kerrotaan, talo oli autiosta otettu uudelleen viljelyyn. Mikko Matinpoika Timi sai täten tähän 2 ½ veroäyrin perintötaloon perintöoikeudet itselleen ja perillisilleen ikuisiksi omistuksiksi.

Mikko Matinpoika Timi ilmoitti nyt oikeuden edessä vapaasta tahdostaan ja hyvin mietittyään, laillisella oikeudella ja noudattaen maan omaisuudenhankintaa myyneensä Matti Niilonpojalle saman talon 100 markalla rahaa. Niinpä siirtyivät Mikko Matinpojan ja hänen perillisensä oikeudet Matti Niilonpojalle ja hän sai tilaan perintöoikeudet itselleen ja hänen perillisilleen ja tuleville perillisilleen ikuisiksi omistuksiksi. Se käsitti talon kaiken omaisuuden niin kosteat kuin kuivat, lähellä ja kaukana olevat, eikä kukaan voi siitä erottaa, mitä sille on vanhastaan kuulunut ja ne kuuluvat sen alaisuuteen myös tulevaisuudessa. Edellä kerrotun Matti Niilonpojan pitää ottaa huomioon, että hänen tulee suorittaa Hänen Kuninkaalliselle Majesteetilleen ja kruunulle vuosittain oikein ja rehellisesti kaikki se, mitä pitää. Hänen tulee toimia Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa määräysten mukaan ja rakentaa tontille tarvittavat rakennukset.”

Lähde: SSHY Ylä-Satakunnan tuomiokunta, tuomiopöytäkirjat 16231627, (Hämeen)kyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 15. ja 16.2.1624, sivu 43v, kuva 47 https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=6786&pnum=47
 

Mångan taloa isännöi vuoden 1590 tarkastusmaakirjassa Lasse Många; Hänet mainitaan myös vuoden 1608 tarkastusmaakirjassa ja silloin talo oli autiona. Vuoden 1610 kymmenykset talosta maksoi Matti Många. Vinsentius Många näkyy ensikerran vuoden 1610 kymmenysluettelossa ja maakirjassa. Vuoden 1624 tarkastuksessa Vinsentiuksen talo oli autiona, kuten myös vuoden 1629 maakirjassa sekä vuoden 1631 autiotilaluettelossa. AP.

 

Lähteet: Kansallisarkisto Satakunnan voutikuntien tilejä: 2401b Tarkastusmaakirja 1590 tiedosto 599; 2486 Ylä-Satakunnan maakirja 1608 tiedosto 22; 2484 Ylä-Satakunnan kymmenysluettelo 1608 tiedosto 10; 2499 Ylä-Satakunnan kymmenysluettelo 1610 tiedosto 8; 2503 Ylä-Satakunnan maakirja 16101611 tiedosto 13; 2557 Ylä-Satakunnan tarkastus 1624 tiedosto 17; 2576 Ylä-Satakunnan maakirja ja tilikirja 1629 tiedosto 13; 2586 Ylä-Satakunnan tilikirja 1631–1632: Tiedosto 109.