Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Venesjärven Yrjölän immissio 1685

Anders Pederson ifrån Kanganpää, kom nu för Rätta, och upwijste landzfiscalens WälbetdeJohan Eehnholms inrymmelses skrijfft af dn 12. Octobris Ao 1685, at få tillträda och uptaga Wehenierfwi booställe uthj Ikalis Sochn och Kilfwakala Ererum, dy att honom skälig frijheet till deβ upkompst måtte förunnas och Kongl: Maijtt och Cronan effter frijheetz Åhren, sedan honom af bemte Fiscal och Landtmätaren wist land blijfwer tilldelt och Skattalagdt effter Ofwanbemte Skrifft, Om räntas richtige ehrläggiande, må wara försäkras, fördenskull anstälte sig för honom i borgen, fölliande ehrlige och boofaste Män, nembl: Sigfrid Anderβon i Kanganpä, Simon Påfwelβon Ibidem Thomas Erichzson dito, Thomas Jörenβon i Soini, Mattz Abrahamsson i Mahnala, och Thure Johanson i Kurkela. hwilket till deres begäran Actis publicis insererades och Ofwanbemte Anders förh ehn laga Attest meddeltes.

”Antti Pekanpoika Kankaanpäästä tuli nyt oikeuden eteen. Hän esitti maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin 12. lokakuuta vuonna 1685 hänelle antaman immission eli haltijakiinteen. Sen mukaan hän saa perustaa ja ottaa viljelykseen Ikaalisten pitäjän Kilvakkalan kylän eräalueelta Venesjärveltä uudisasutuksen. Hän on valmis, hänelle suotavien kohtuullisten verovapaiden vuosien jälkeen, kunhan mainitut viskaali ja maanmittari saavat sen erotettua ja se on pantu verolle yllä mainitun kirjeen mukaisesti, maksamaan oikein Kuninkaalliselle Majesteetille ja Kruunulle siitä määrätyt maksut. Asian vakuudeksi hän on asettanut takuuksi seuraavat kunnialliset talonpojat, nimittäin:

 

• Sippo Antinpoika,

• Simo Paulinpoika ja

• Tuomo Erkinpoika Kankaanpäästä

• Tuomo Yrjönpoika Soinista

• Matti Aaponpoika Mahnalasta ja

• Tuure Juhonpoika Kurkelasta.

 

Tämä vietiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan ja siitä annettiin yllä mainitulle Antille laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1686–1688 (KO a:9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 22., 23., 26. ja 21.1.1686 sivu 26, jakso 20 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738278