Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Venesjärven Karlsgårdin immissio 1685

Lars Eskillβon i Kilfwakala och Ikalis Sochn, kom nu för Rätta och upwijste landzfiscalens Wälbet. Johan Enholms inrymmelses Skrifft, af dn 24. Augustij sidsleden, at få uptaga Kilfwakala Ärerum, Wänhen ierfwi Eräma, det han och fram för andra begärer få behålla, emädan han i byn Kilfwakala arfftagen, boende och barn född är, sampt först der till immiterat, dy att honom skälig frijheet till detta boostelles upkomst måtte för unnas, och Kongl: Maijtt och Chronan effter frijheetz Åhren, sedan honom af bemte Fiscal wist land blijfwer tilldeelt och skattlagdt effter Ofwanbemte skrifft, om räntans richtige ehrläggiande må wara försäkrat, dy instälte sig för honom i borgen, fölliande Ährlige och boofaste Män, nembl: Lars Papuinen i Store röyhie, Johan Jörenβon i Jemmi Jerfwj, Mattz Eskillson j Kilfwakala, Thure Johanson i Kurkela, Johan Jörenson i Wuorenma, och Anders Jörenson i Kijala, hwilket till deres begiäran, fördes ad acta och denne Lars för ehn laga Attest med deeltes.

”Lauri Eskonpoika Ikaalisten pitäjän Kilvakkalan kylästä tuli nyt oikeuden eteen. Hän esitti maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin hänelle 24. elokuuta vuonna 1685 antaman immission eli haltijakiinteen. Sen mukaan hän sai ottaa viljelyyn uudisasutuksen Kilvakkalan eräalueelta Venesjärven erämaasta. Siihen hän oli oikeutettu ennen ketään muuta, kun hän oli Kilvakkalan kylän perintöönoikeutettu, asuu siellä ja syntynyt siellä. Siksi hänellä oli etuoikeus myös immissioon eli haltijakiinteeseen. Hänelle suotaisiin asutuksen pystyttämiseen kohtuulliset verovapaat vuodet. Niiden jälkeen Antti olisi valmis maksamaan Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle vaadittavat verot ja maksut, kunhan mainittu viskaali on yllä mainitun kirjoituksen mukaisesti erottanut maan ja määrittänyt sen verot. Vakuudekseen Lauri asetti takuumiehikseen seuraavat kunnialliset talonpojat, nimittäin:
 

• Lauri Papuinen Isoröyhiöstä

• Juho Yrjönpoika Jämijärveltä

• Matti Eskonpoika Kilvakkalasta

• Tuure Juhonpoika Kurkelasta

• Juho Yrjönpoika Vuorenmaasta ja

• Antti Yrjönpoika Kiialasta.

Tämä vietiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan ja siitä annettiin yllä mainitulle Laurille laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1686–1688 (KO a:9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 22., 23., 26. ja 21.1.1686 sivu 30, jakso 22 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738280